4 Langkah Untuk Mendapatkan Pinjaman Wang Anda

 1. 1

  Permohonan online

  Mengisi butiran pada borang permohonan online.

 2. 2

  Masa untuk memproses kelulusan

  Dapatkan status pra-kelulusan ke atas pinjaman peribadi anda dalam masa secepat 30 minit.

 3. 3

  Temu Janji

  Kami akan menemui anda dengan membawa dokumen yang diperlukan untuk ditandatangani dan juga mengumpul dokumen peribadi anda yang sah. Masa kelulusan akan berbeza bergantung kepada kelengkapan dokumen yang disediakan oleh anda.

  Dokumen Yang Diperlukan:

  • Kad Pengenalan
 4. 4

  Penerimaan Pinjaman

  Menerima wang tunai dalam akaun bank anda dalam tempoh 24 jam melalui pindahan dana bank.