Soalan lazim mengenai Sun Lion

Sun Lion adalah sebuah syarikat pinjaman wang berlesen di Malaysia yang memberi tumpuan dalam pembiayaan kewangan mikro.

Kami juga merupakan sebuah syarikat yang profesional dalam bidang pinjaman untuk meyelesaikan masalah kewangan anda.

Kami memberi perkhidmatan pinjaman peribadi yang premium untuk menyelesaikan masalah anda tanpa memerlukan apa jua cagaran. Prosedur kelulusan dalam masa yang singkat akan memudahkan dan mempercepatkan permohonan pinjaman anda.

Sun Lion menawarkan cara yang inovatif untuk memberi produk pinjaman peribadi yang dapat menyelesaikan masalah keperluan harian anda. Polisi etika perniagaan kami yang berhemah dan telus adalah amat penting.

Setelah diluluskan, kadar faedah tidak melebihi 12% setahun (Bercagar) & 18% Setahun (Tanpa Cagaran)

Tidak, kami tidak akan caj faedah lewat. Walau bagaimanapun, jika anda lewat membuat pembayaran anda, kami akan melantik Agensi Pengutip Hutang untuk mengutip bayaran daripada anda. Semua fi atau caj yang dikenakan akan dibiayai oleh anda.

Ya, adalah terdapat beberapa fi atau kos yang akan dikenakan berkanun dengan apa yang anda perlu bayar seperti duti setem dan juga kos guaman.

Mengenai Pinjaman

Sun Lion kini menawarkan perkhidmatan pinjaman peribadi kepada pelanggan:

  1. Berusia 21 hingga 60 tahun; dan
  2. Bekerja dan berkediaman di alamat rumah yang sah di Malaysia

Anda hanya perlu menyediakan dokumen yang dinyatakan di bawah:

  • Kad Pengenalan

Sebaik sahaja pinjaman anda diluluskan, anda akan menerima SMS dan e-mel daripada kami memberitahu anda langkah seterusnya untuk mendapatkan wang tunai anda supaya ia dapat dipindahkan ke akaun bank anda.

Sun Lion pada masa ini menyediakan perkhidmatan pinjaman peribadi kepada pelanggan yang bekerja dan berkediaman yang sah di Kuala Lumpur dan Selangor sahaja. Kami juga akan memperluaskan liputan kami dalam masa terdekat untuk menyediakan perkhidmatan pinjaman peribadi kepada pelanggan yang bekerja dan berkediaman di negeri-negeri lain di Malaysia

Kami sedia untuk membantu anda. Sila hubungi mana-mana satu saluran perkhidmatan kami untuk meminta bantuan:

  1. E-mel: [email protected]
  2. Laman Web: www.doctorringgit.my

Tentang Penerimaan Wang

Kami berhasrat untuk memproses dan mengeluarkan pinjaman peribadi anda dalam masa 24 jam selepas kelulusan. Kami akan menghantar mesej teks setelah wang tunai telah dipindahkan ke akaun bank peribadi anda.

Sekiranya anda mempunyai apa-apa masalah penerimaan wang tunai yang diluluskan, sila hubungi mana-mana saluran perkhidmatan pelanggan kami untuk bantuan.

  1. E-mel: [email protected]
  2. Laman Web: www.doctorringgit.my

Tentang Pembayaran Balik

Kami telah menyediakan seksyen dalam kontrak anda dengan butir-butir tarikh matang pinjaman dan masa yang anda perlu membuat pembayaran balik pinjaman anda. Kami menasihatkan anda supaya membayar pada atau sebelum dari tarikh yang ditetapkan agar tidak dikenakan apa-apa caj atau fi pengutip hutang yang ditetapkan.

  1. Buat pembayaran anda melalui JomPay di mana-mana Mesin ATM.
  2. Buat pembayaran anda melalui JomPay dengan menggunakan Akaun Perbankan Internet anda sendiri.

Ya, pembayaran balik awal dibenarkan dan digalakkan tanpa apa-apa caj penalti.

Kami menasihatkan untuk membuat pembayaran balik anda pada atau sebelum tarikh matang. Jika anda membuat pembayaran lewat, anda akan bertanggungjawab untuk membayar semua bayaran, caj atau fi yang dikenakan oleh Agensi Pengutip Hutang.

Bagaimana Boleh Saya Buat Pinjaman Ulangan?

Kami mengucapkan terima kasih kerana terus mempercayai kami dalam menyediakan anda dengan keperluan kewangan segera anda. Untuk terus menggunakan perkhidmatan Sun Lion, anda boleh memohon secara online melalui laman web kami. Kami mengalu-alukan Pinjaman Ulangan. Jika anda seorang peminjam dengan pembayaran yang baik di Sun Lion, kami telah menyediakan proses Pinjaman Ulangan yang sangat mudah untuk anda. Sila hubungi kami di 1800-188-777 dan maklumkan bahawa anda ingin membuat Pinjaman Ulangan, Wakil Khidmat Pelanggan kami akan membantu anda. Terima Kasih!